Crossfire 1.83

Crossfire 1.83

Bob Tanner – Open Source –
CrossFire là một arcade đồ họa nhiều người chơi trò chơi phiêu lưu thực hiện cho X. Đô thị này có một số hương vị từ trò chơi khác, đặc biệt là các găng sắt và các trò chơi rogue như (Nethack, Moria, Angband và Ragnarok). Bất kỳ số lượng người chơi có thể di chuyển xung quanh trong cửa sổ riêng của họ, việc tìm kiếm và sử dụng các mục và chiến đấu với quái vật. Họ có thể chọn hợp tác hay cạnh tranh trong cùng một thế giới.

Tổng quan

Crossfire là một Open Source phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Bob Tanner.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Crossfire là 1.83, phát hành vào ngày 28/07/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Crossfire đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Crossfire đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Crossfire!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Crossfire cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại